VIDZEMES BURKĀNU HAKATONS

Inovācijas pārtikas nozarē

24h no 25.11. plkst. 16:00 līdz 26.11. plkst. 16:00 

Valmieras tehnikumā, Vadu ielā 3, Valmierā

ĒD. RADI. NEIZMET.

Iedzīvotāju skaits pasaulē strauji aug un prognozes rāda, ka no šobrīd nepilniem 8 miljardiem iedzīvotāju līdz 2050. gadam iedzīvotāju skaits varētu pieaugt līdz pat 10 miljardiem. Ir pamatotas  bažas, ka pie esošā patēriņa, samazinās resursi šāda cilvēku skaita nodrošināšanai ar pārtiku, tāpēc būtiskas ir rūpes par ilgtspējīgu planētas attīstību un resursu efektīvu izmantošanu arī pārtikas nozarē. Līdz ar to inovācijas pārtikas nozarē ir īpaši aktuālas.


Tehnoloģiju un eksporta ietilpīgas ilgtspējīgas pārtikas un dzērienu ražošana ir viena no Vidzemes plānošana reģiona izvirzītajām ekonomikas viedās specializācijas prioritārām tautsaimniecības jomām. Tas nozīmē, ka izvērtējot gan esošo situāciju, gan nākotnes potenciālu, eksperti Vidzemē ir saskatījuši stiprās puses, konkurētspējas priekšrocības un pārtikas un dzērienu ražošana ir atzīta par jomu, kurā investējot reģionam ir iespēja izaugsmei.


Šajā Vidzemes pārtikas inovāciju hakatonā aicinām meklēt atbildes uz šādiem un līdzīgiem jautājumiem: kā attīstīt ilgtspējīgas pārtikas sistēmu; kā īsināt pārtikas ķēdes un pēc iespējas vairāk izmantot vietējos resursus, kā arī piedāvājam īstus pārtikas nozarē strādājošu uzņēmumu izaicinājumus. Lai hakatona dalībniekiem pietiek radošuma ideju ģenerēšanā un ir motivācija rast praktiskus un jēgpilnus risinājumus, kas būs nozīmīgi Vidzemes reģiona ekonomiskajā izaugsmē!

Pasākuma norise

24 stundu laikā klātienē dalībniekiem būs iespēja “modelēt” un attīstīt savu ideju, identificēt izaicinājumus un rast tiem risinājumus, kā arī prezentēt savus projektus plašākai auditorijai, tostarp hakatona žūrijai.

 • 01/11
  SĀKAS REĢISTRĒŠANĀS
 • 21/11
  PĒDĒJĀ DIENA, LAI REĢISTRĒTOS!
 • 25/11
  HAKATONA ATKLĀŠANA
 • 25/11-26/11
  IDEJU IZSTRĀDE UN PREZENTĒŠANA

Mēs meklējam inovatīvas idejas un risinājumus pārtikas nozarē aktuāliem izaicinājumiem. Ar
pārtikas nozari mēs saprotam visu pārtikas ražošanas ciklu, sākot no lauksaimniecības, līdz pat
gatavās produkcijas izplatīšanai. Šajā hakatonā piedāvājam izvēlēties reālu, esoša uzņēmuma
izaicinājumu vai piedalīties ar savu ideju, kas saskan ar kādu no zemāk uzskaitītajām tēmām.

Aprites ekonomika

 

Aprites ekonomika darbojas pēc “Paņem, izgatavo, lieto, izmanto atkārtoti un lieto atkal un atkal” principa.

Tā ir saimnieciska pieeja ražošanai – uzņēmums maksimāli un atkārtoti izmanto visus resursus, kas ir tā rīcībā, tādējādi veidojot apļveida procesu.

Pieeja palīdz samazināt atkritumu apjomus, to kaitīgo ietekmi uz vidi, vienlaikus raksturo ilgtspējīgu un atbildīgu uzņēmējdarbību.

Arī Latvija ir ceļā uz aprites ekonomiku. Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā darbojas uzņēmumi, kuriem ir pieredze vairāku gadu garumā ražošanas atlikumu lietderīgā izmantošanā un dabu saudzējošu ikdienas paradumu praktizēšanā, piemēram, SIA “Valmiermuižas alus”, SIA “Felici”, “Labas saknes” u.c.

SIA “Letari”/ O’byte:
Uzņēmuma ražošanas procesā veidojas atlikums – plānas rīsu un lēcu čipsu skaidiņas. Kā tām atrast efektīvu un peļņu nesošu izmantošanas veidu?

Zīmols “Luii snacks”:
Uzņēmuma ražošanas procesā rodas sīki popkorna graudu atlikumi (šķiedrvielas), kas būtu izmantojamas jauna produkta radīšanā. Kādu jaunu un inovatīvu produktu iespējams izveidot, atkārtoti izmantojot dažādu garšu popkorna pārpalikumus?

SIA “Tālavas sidrs”:
Sidra darīšanas procesā paliek pāri ābolu izspaidas. Kāds būtu to izmantošanas potenciāls?

Veselīga un ilgtspējīga pārtika

 

Strauji pieaugoša loma pasaulē ir cilvēku pieprasījumam pēc vietējas, veselīgas un bioloģiski ražotas pārtikas.

Arī Latvijā tam var vērot noturīgu pieaugumu.

Latvijas uzņēmēji arvien vairākdomā par pārtiku ne tikai no veselības, bet arī ilgtspējas perspektīvas.

Veselīgai pārtikai būtu jābūt pieejamai ikvienam, taču, lai to sekmētu, ir būtiski veidot un attīstīt pārdomātas, uz cilvēku vajadzībām orientētas pārtikas ķēdes, kas ietver visus pārtikas ķēdes posmus – ražošanu, pārstrādi, loģistiku un izplatīšanu, patēriņu un otrreizējo izmantošanu.

Savu artavu FOOD2030 mērķu sasniegšanai virzībā uz ilgtspējīgu, noturīgu pārtikas sistēmu izveidi sniedz arī Vidzemes plānošanas reģions, īstenojot projektu CITIES2030.

Pārtikas inovācijas

 

Pārtikas inovācijas ir jaunu pārtikas produktu, audzēšanas un ražošanas procesu un pakalpojumu izstrāde un pārveidošana par precēm.

Šobrīd visā pasaulē, tostarp arī Latvijā, inovatīvu risinājumu meklēšana šajā jomā ir ļoti aktuāla, ņemot vērā arvien pieaugošo pasaules iedzīvotāju skaitu.

Pārtikas un dzērienu ražošanas uzņēmumi meklē veidus, kā izveidot veselīgus, uzturvērtībām bagātus piedāvājumus, kas ir ne tikai vilinoši, plaši pieejami un pievilcīgi, bet arī ilgtspējīgi.

Pie pārtikas inovācijām var pieskaitīt arī augu izcelsmes produktus, kas aizstāj dzīvnieku izcelsmes pārtiku.

Mēs esam pārliecināti, ka ir iespējams atklāt vēl neapjaustas Latvijā audzēto izejvielu unikālās īpašības, piemēram, garšas, uzturvērtību, alergēnu neesamības ziņā, un kāpēc gan lai tas nenotiktu tieši Vidzemē?

Latvijā jau ir veiksmīgi inovācijas stāsti gan produktu izstrādē, gan ražošanas procesu pilnveidē.

Zīmols “Luii snacks”:
Šobrīd Luii popkornam tiek pievienotas krāsvielas, kas nav dabīgas un tiek sūtītas no ASV. Kā ražot popkornu, izmantojot dabīgas krāsvielas un garšas, kas nāk no dabas produktiem Latvijā?

Zīmols “Carlos’Bugs” :
Produkts: recepte, tehnoloģija mulsim vai granolai ar kukaiņu pulveri. Vai arī izstrādāt kukaiņu saturošu produktu (piemēram, kraukšķi), kas tiku pievienots muslim/ granolai kā viena no komponentēm.
Produkta mērķauditorija: brīva izvēle
Produkta pielietojums: brīva izvēle
Nosacījumi: uzturvielām bagāts, ar samazinātu cukuru, šķiedrvielu avots vai daudz šķiedrvielu, daudz olbaltumvielu (>20% kopējā mušļa/ granolas saturā uz 100g produkta)  + D vitamīns
Obligātā komponente: Veselu kaltētu kukaiņu pulveris – bagāts ar proteīnu, minerālvielām, omega taukskābēm, B vitamīnu un šķiedrvielām.

Digitalizācija

Digitalizācija ir jaunu tehnoloģiju iekļaušana esošo procesu pilnveidošanā.

Tā ir piemērota gandrīz visiem uzņēmumiem visdažādākajās nozarēs – svarīgi saprast, kurus procesus digitalizējot, var iegūt vislabāko rezultātu.

Izmantojot digitālos risinājumus, uzņēmumiem ir iespēja uzlabot sava uzņēmuma sniegumu, precizitāti, ātrumu, efektivitāti, biznesa rezultātus un kļūt konkurētspējīgiem ne tikai valsts, bet arī starptautiskā līmenī.

Šajā hakatonā digitalizācijas sniegtās iespējas aplūkosim tieši pārtikas nozares kontekstā.

Jau līdz šim digitālā transformācija kopumā ir mainījusi veidu, kā tiek organizēti pārtikas un dzērienu ražošanas procesi, piemēram, vēl ne tik senā pagātnē lai pārraudzītu reāllaika datus, noskaidrotu izejvielu vai gatavās produkcijas atlikumu noliktavā, nācās fiziski noliktavu apmeklēt, digitalizācija šo procesu ir ļauj automatizēt, padarīt ātrāku, pārskatāmāku, un precīzāku.

Produktu virzīšana tirgū

Ar produktu virzīšanu tirgū mēs domājam jaunu tirdzniecības kanālu un noieta tirgus atklāšanu pārtikas preču un izejvielu realizēšanai.

Visplašāk zināmās metodes produktu virzīšanai tirgū ir šīs četras: reklāma, pārdošanas veicināšana, sabiedriskās attiecības un tiešais mārketings, bet dalījumi ir dažādi un patērētāju paradumu maiņa un straujā tehnoloģiju attīstība, rada arvien jaunus veidus, kā sasniegt pircējus.

Veiksmīgu produktu virzīšanu tirgū ietekmē gan uzņēmuma tēls (atpazīstamība, reputācija, u.c.), gan produkta dizains.

“Kas ir uzņēmuma ideālais klients un kā līdz viņam nogādāt informāciju par kādu konkrētu produktu?” – ja izvēlēsies izaicinājumu šajā hakatona virzienā, šie būs pirmie jautājumi, uz kuriem jārod atbildes.

 

Z/S “Zilūži” / Grasbergs:
Pašreiz piena pārstrādes nozarē lielākais izaicinājums ir resursu sadārdzinājums visos sektoros. Pieaugošā dārdzība ietekmē iedzīvotāju pirktspēju. Kā veiksmīgi pārdot savus produktus starptautiskajā tirgū? Kā izveidot savu klientu loku ārpus Latvijas un to sasniegt?

SIA “R Chocolate”:
Šokolādes ražotnes produkciju Vidzemē atpazīst, tomēr uzņēmumam ir vēlme attīstīties, ražot vairāk un sasniegt jaunus pircējus. Kā veiksmīgāk virzīt produktu tirgū, izmantojot mūsdienīgas metodes?

SIA “Letari”/ O’byte:
Visi ir pieraduši pie parastajiem čipsiem un bieži neuzdrīkstas kaut ko atšķirīgu

pat nogaršot. Kā izglītot sabiedrību, kā pievērst pircēju uzmanību veselīgam un vērtīgam produktam? Kā Latvijas tirgū virzīt produktu, kas ir jauninājums?

Darba kārtība

Piektdiena,

25. novembris

15:30

Dalībnieku ierašanās un reģistrācija, kafija & uzkodas

16:00

Pasākuma atklāšana

16:10

Aprites ekonomikas izaicinājumi un iespējas, Irīna Kulitāne,
Vidzemes plānošanas reģiona ekonomikas eksperte

16:30

Iedvesmas runa, Aigars Ruņģis,
Valmiermuižas alus darītavas saimnieks

17:00

Ideju un izaicinājumu prezentācijas no dalībniekiem un organizatoriem

17:30

Komandu formēšanās, individuālais darbs grupās, ideju ģenerēšana, īstenošana, pārrunāšana

19:00

Vakariņas

19:30

Pirmo ideju prezentācijas mentoriem

20:30

Mentoru aplis nr.1
(individuālās konsultācijas, turpinās darbs komandās)

22:00

Pirmās dienas noslēgums (nakts pauze)

Sestdiena,

26. novembris

08:30

Komandas atgriežas hakatona centrā, kafija & uzkodas

09:00.

 Inovatoru ceļš līdz jauniem risinājumiem, Vita Brakovska
Biedrības “Zināšanu un inovācijas sabiedrība” valdes priekšsēdētāja

09:30

Turpinās komandu darbs

10:30

Mentoru aplis nr.2
(individuālās konsultācijas, turpinās darbs komandās)

11:00

Komandu progresa prezentācijas mentoriem

12:00

Pusdienas

12:30

Komandu darbs, mentoru konsultācijas

14:00

Informatīvā tikšanās par gala prezentācijām, kafija & uzkodas

15:00

FINĀLS – komandu prezentācijas žūrijai

16:00

Apbalvošana

hakatona vadītājs

Vilis Brūveris

Līdzdalības un sabiedrības iesaistes eksperts

Esmu moderators un projektu vadītājs ar plašu darbības pieredzi NVO, pašvaldību un biznesa sektorā. Mani dēvē arī par līdzdalības un sabiedrības iesaistes ekspertu.

 

Savulaik vadīju biznesa inkubatoru, sniedzot atbalstu un konsultācijas biznesa uzsācējiem. Šobrīd papildus ikdienas darbiem mani aizrauj dokumentālo filmu un video stāstu producēšana. Vēsturiskās ēkas “Linmeijers” īpašnieks un attīstītājs.

Mentori

Hakatona ietvaros komandas strādās ar mentoriem, kas sniegs profesionālus padomus, dalīsies savā pieredzē, sniegs atgriezenisko saiti un uzmundrinās dalībniekus.

Daina Eglīte-Antona

Uzņēmuma “Labas saknes” dibinātāja un garšu radītāja

 

Man patīk sevi dēvēt par garšu radītāju. Pārtikas jomā strādāju aptuveni piecpadsmit gadus. Man ir liela pieredze gan bezalkoholisko, gan fermentēto dzērienu ražošanā. Vairāku gadu garumā ir krātas praktiskas prasmes laboratorijas darbā – fizikāli-ķīmisko analīžu un mikrobioloģisko analīžu veikšanā, kā arī gūta pieredze alus brūvēšanas procesos. Arvien turpinu apgūt jaunas zināšanas pārtikas jomā, studēju  LBTU PTF pārtikas zinību maģistratūrā.

Vēlos palīdzēt skatīties plašāk, lai blakusprodukts, kas rodas kādā ražošanas posmā, var būt kā izejviela jaunam produktam. Rosinu strādāt komandā, jo, lai izaugtu, vajag sadarbību!

Aleksandrs Ļubinskis

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Ikdienā lielākoties rūpējos par pieaugušo izglītību digitālo tehnoloģiju jomā. Mani aizrauj aizvien jauni digitālie rīki un risinājumi, līdz ar to izveidojušās plašas zināšanas par dažādām tehnoloģijām un risinājumiem, kas var palīdzēt uzņēmumiem un ikvienam iedzīvotājam ikdienas uzdevumu efektīvai veikšanai.

 

Iepriekš esmu iejuties gan uzņēmuma vadītāja, gan skolotāja lomā, gan strādājis par lielas datorsistēmas administratoru.

Irīna Kulitāne

Eksperte ekonomikas un attīstības jautājumos 

Vairāk nekā 17 gadu esmu piedalījusies biznesa sektora, pašvaldību un valsts sektora iestāžu attīstības plānošanā, resursu piesaistē, pasākumu vadībā. Man raksturīgi rūpīgi iedziļināties risināmajos jautājumos, noteikt būtisko, paveikt vairāk, nekā prasīts un uzņemties atbildību.

 

Vērtības: jēga, tam ko daru, rūpība pret darbu, cieņa pret kolēģu un partneru redzējumu un laiku.

Fokuss – aprites ekonomika.

Vita Brakovska

Biedrības ZINIS vadītāja 

 

Kopš 2009.gada esmu izstrādājusi saturu un to īstenojusi vairāk nekā 1500 pasākumus indivīda uzņēmējspēju un novatoriskā gara aktivizēšanai.

Uzskatu, ka Latviju kā savu iespēju zemi mēs katru dienu būvējam paši – ar savu uzņēmību un atvērtu prātu pret dažādību kā vērtību. Mentora lomā mans fokuss ir vērsts uz inovācijas aspektiem, biznesa modelēšanu, sociālās uzņēmējdarbības iezīmēm, biznesa procesu digitalizāciju un idejas īstenošanas sociālo ietekmi uz sabiedrībai būtiskiem jautājumiem.

Daiga Siliņa

Lauku teritoriju un kopienu attīstības veicinātāja

2006. gadā, līdzdarbojoties tobrīd Valmieras rajona pagastu pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem dibinājām biedrību “No Salacas līdz Rūjai ”. 16 gadu periodā mūsu lauku teritorijas attīstībai ir bijis iespējams piesaistīti ievērojamus ES LEADER fonda līdzekļus. Organizējot projektu konkursus, apmācot topošos uzņēmējus tos sagatavot, veicot administratīvo un uzraugošo darbu ir panākti lieliski rezultāti!

Darba augļi dod gandarījumu un vēlmi paveikt ko vairāk. Šobrīd biedrība ir savas jaunā plānošanas perioda attīstības stratēģijas izstrādes procesā. Mēs aicinām ikvienu mūsu lauku teritorijas iedzīvotāju iesaistīties šajā procesā un darīt zināmas savas idejas uzņēmējdarbības un vides potenciāla attīstības jomās.

Juris Čeičs

LIAA Valmieras biznesa inkubatora vadītājs 

Uzņēmējdarbības un biznesa ideju atbalsta jomā strādāju jau vairāk nekā 10 gadus.

Izglītība finansēs un pieredze ideju autoru un uzņēmēju atbalstā ļauj saredzēt riskus, kurus novēršot, ceļš uz izaugsmi ir daudz vienkāršāks.

Ticu, ka spēks ir komandā un ilgtspējīgā pieejā. Tikai rīkojoties un izkāpjot no komforta zonas var
sasniegt to, par ko sapņo.

Raisa Jablonska

Šokolādes gardumu ražotnes „R Chocolate” īpašniece

 

Pēc izglītības esmu pārtikas tehnoloģe. Daudzus gadus nostrādāju Trikātas pienotavā, tad nolēmu izmēģināt ko jaunu. Jau gandrīz 10 gadus savā ražotnē “R Chocolate” nodarbojos ar šokolādes izstrādājumu ražošanu. Mācīšanās process man norit vēl aizvien, katru dienu, jo nav diena, kad gatavojot tos pašus produktus, es neuzzinātu ko jaunu.

Mani aizrauj jaunu, kvalitatīvu produktu un jaunu garšu radīšana, garšas nianšu izcelšana, kā arī produkta dizains. „R Chocolate” darbībā kvalitāte vienmēr ir bijusi svarīgāka par kvantitāti.

Kā mentors pievērsīšu uzmanību gan jaunu produktu radīšanai un esošo uzlabošanai, gan ražošanas procesa optimizēšanai.

PRAKTISKĀ INFORMĀCIJA

Kas ir hakatons?

Hakatons jeb ideju maratons ir ideju ģenerēšanas pasākums, kas šoreiz norisināsies 24 stundu periodā. Hakatona mērķis ir izveidot komandas, kas ģenerē un rada jaunus un inovatīvus risinājumus dažādiem noteiktajiem izaicinājumiem īsā laika posmā. Hakatons ir satikšanās vieta dažāda līmeņa un profesiju pārstāvjiem un entuziastiem. Lai tajā piedalītos, nav nepieciešams būt profesionālim, pasākuma formāts nav domāts tikai studentiem.

Kas var piedalīties?

Vidzemes pārtikas hakatonā aicinām piedalīties:

 • esošos, bijušos un topošos Vidzemes reģiona novadu iedzīvotājus, kas pārstāv dažādas nozares;
 • interesentus, kam patīk ideju ģenerēšanas un attīstīšanas process, plānošana, dizaina veidošana, uzņēmējdarbības attīstība, darbs pie ekonomiskā pamatojuma u.c., lai iniciētu jaunas idejas, kas radītu pozitīvas pārmaiņas un sniegtu risinājumus tieši pārtikas nozarē esošo izaicinājumu pārvarēšanai.

Hakatona darba valoda ir latviešu, tāpēc visiem dalībniekiem jārunā un jāsaprot latviešu valoda.

Kādas iemaņas nepieciešamas?

Dalībniekos novērtēsim motivāciju un vēlmi uzzināt vairāk un iedziļināties inovatīvos un ilgtspējīgos risinājumos pārtikas nozarē un vēlmē dot savu ieguldījumu reālas ietekmes radīšanā ceļā uz veselīgas un ilgtspējīgas pārtikas nozares attīstību. Hakatona laikā komandas sadarbosies ar mentoriem, kas sniegs ieteikumus un padomus, kā izvēlēties labākos risinājumus komandas izvēlētajai idejai vai kāda pārtikas nozarē strādājoša uzņēmuma piedāvātajam izaicinājumam.

Kādas idejas mēs meklējam?

Mēs meklējam iedvesmojošus un inovatīvus problēmjautājumu un izaicinājumu risinājumus pārtikas nozares attīstībai Vidzemes plānošanas reģionā šādās jomās: aprites ekonomika; veselīga un ilgtspējīga pārtika; pārtikas inovācijas; digitalizācija; produktu virzīšana tirgū.

Jūs varat pieteikt hakatonam savu ideju, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • ideja ir vērsta uz dzīves kvalitātes un uzņēmējdarbības vides uzlabošanu ar mērķi radīt pozitīvas pārmaiņas;
 • ideja ir vērsta uz kopēja labuma radīšanu sabiedrībai, nevis indivīdam;
 • ideja risina noteiktu izaicinājumu pārtikas nozarē.

Vai ir nepieciešama noformulēta ideja, lai piedalītos?

Nē, nav nepieciešama. Jūs varat reģistrēties dalībai hakatonā arī bez idejas, norādot savas prasmes un kompetences, un organizatori palīdzēs atrast komandas biedrus, ar ko kopīgi strādāt pie idejas, kas Jūs saista, attīstīšanas.

Kā tiek noformēta komanda?

Komandas veidosim no 6 dalībniekiem, kam piemīt dažādas kompetences.

Ja komanda ir izveidota pirms reģistrēšanās hakatonam, apvienojot domubiedrus, kas vēlas kopīgi strādāt pie idejas attīstīšanas hakatona laikā, reģistrējot dalību hakatonā, lūdzam norādīt informāciju par komandu un visiem tās biedriem.

Hakatonam reģistrēties varat arī individuāli, norādot savas prasmes un kompetences, un organizatori palīdzēs atrast komandas biedrus, ar ko kopīgi strādāt pie idejas, kas Jūs uzrunās visvairāk, attīstīšanas.

Kādi komunikācijas rīki tiks izmantoti hakatona laikā?

Cienot vietu Jūsu telefonā, kā galvenais saziņas kanāls hakatona laikā ir izvēlēts viens no mūsdienās populārākajiem saziņas veidiem – aplikācija WhatsApp. Komunicējot tajā hakatona dalībnieki izzinās par aktualitātēm un hakatona norisi, varēs sazināties ar organizatoriem un mentoriem.

Zoom tiešsaistes platformu izmantosim gadījumā, ja kāds no mentoriem kādā laika posmā būs pieejams tikai attālināti. Komandas tiks informētas, kad būs nepieciešams pieslēgties šai platformai.

Kāds atbalsts dalībniekiem ir paredzēts hakatona laikā?

Dalībniekiem atbalstu sniegs organizatoru komanda, atbildot uz jautājumiem un palīdzot tikt galā ar tehniskajiem izaicinājumiem 24 stundu garumā. Organizatoru komanda būs klātesoša, lai nodrošinātu, ka dalībnieku hakatona pieredze ir maksimāli aizraujoša un produktīva!

Komandām palīdzēs pieaicinātie mentori, kas ar savu profesionālo pieredzi un ekspertīzi noteiktās jomās, varēs palīdzēt uzlabot radītās idejas, daloties savā pieredzē, sniegt padomus un ieteikumus, kā arī atgriezenisko saiti par izstrādātajām idejām.

Hakatona vadītājs un hakatona laikā pieaicinātie lektori iepazīstinās ar teoriju un praksi par tēmām, kas tieši attiecas uz ideju ģenerēšanu, apstrādi, prototipu izstrādi un rezultāta prezentēšanu.

Kādi būs ieguvumi no dalības hakatonā?

Izaicinošs piedzīvojums – 24 stundas radošu cilvēku sabiedrībā, kopīgi strādājot pie ideju attīstības.

Tīklošanās iespējas – atrast līdzīgi domājošos un tos, kas ir gatavi kopā mācīties un sadarboties jaunu pārtikas produktu radīšanā, esošo uzlabošanā un ne tikai. Kontakti, kas var noderēt turpmāk profesionālajā darbībā.

Iedvesmošanās un ideju ģenerēšana – runā, ka hakatonu pozitīvā enerģija ir lipīga, arī pēc hakatona jūsu prāts turpinās ģenerēt jaunas idejas un mērķus, ko sasniegt. Un kāda no šīm domām var kļūt arī par biznesa ideju – kāpēc gan ne?

Sevis izaicināšana un prasmju uzlabošana – darbs komandā, atbildību noteikšana un pienākumu sadalīšana, laika plānošana, komunikācijas un prezentēšanas prasmju attīstīšana, tiešsaistes rīku iespēju apguve – un ne tikai.

Iespēja iegūt atzinību un balvas par dalību hakatonā. Galvenā balva – pieredzes apmaiņas brauciens un Norvēģiju.

Kas notiks ar radītajām idejām pēc hakatona?

Kopējais ideju prezentēšanas mērķis ir veicināt pašvaldības un dažādu citu sabiedrības grupu sadarbību uzņēmējdarbības attīstībai Vidzemes plānošanas reģionā.